• Biokompo - Państwa partner

  w kompostowaniu

O firmie

Biokompo jest wyłącznym przedstawicielem alzackiej rodzinnej firmy Hantsch na Polskę. Spółka została stworzona, żeby spełnić oczekiwania  swoich obecnych i przyszłych Klientów. Od czasu swego powstania w 1967 roku firma HANTSCH rozwijała działalność, związaną ze środowiskiem. Dzisiaj HANTSCH TECHNIKI DLA ŚRODOWISKA rozwija współpracę ze samorządami i podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem odpadów, proponując im gotowe rozwiązania w dziedzinie zagospodarowania odpadów organicznych poprzez stabilizację i kompostowanie, jak również w dziedzinie agronomicznej i energetycznej waloryzacji odpadów stałych. W zależności od zaawansowania Państwa projektu, proponujemy Państwu nasze usługi:

 • Koncepcja instalacji „pod klucz”
 • Audyt istniejących instalacji
 • Dostosowanie do norm
 • Optymalizacja działalności zakładu
 • Ograniczanie emisji odorów
 • Optymalizacja zużycia energii
 • Nadzór-serwis i  zdalna regulacja procesem
 • Ewolucyjne rozwiązania – możliwość etapowania inwestycji
 • Powiązanie instalacji z odnawialnymi źródłami energii.

Proponujemy rozwiązania dla każdego rodzaju odpadów: frakcja 0-80 mm odpadów zmieszanych, odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, odpady zielone, osady ściekowe, etc. Nasze procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania dotyczą każdego etapu Państwa projektu, począwszy od  kompostowania na wolnym powietrzu po stabilizację w tunelach lub w żelbetowych reaktorach. Cele jakościowe oczyszczania powietrza zostają osiągnięte dzięki użyciu półprzepuszczalnych membran, biofiltra,  czy też płuczki chemicznej  w zależności od przyjętych rozwiązań, opracowywanych w oparciu o doświadczenia i normy europejskie. Innowacyjne rozwiązania służące waloryzacji surowcowej i energetycznej uzupełniają ofertę technologiczną, opierając się na rzetelnej wymianie doświadczeń  z naszymi klientami. Nasze wyposażenie jest dostosowane do polskich potrzeb

 • Stabilizacja w zamkniętym tunelu
 • Napowietrzanie przez wdmuchiwanie z zachowaniem jednolitej dystrybucji powietrza
 • Monitoring oraz optymalizacja funkcjonowania kompostowni w oparciu o zmiany parametru AT4 mierzonego w oparciu o temperaturę i zawartość tlenu w kompostowanym wsadzie
 • Dostosowanie do warunków klimatycznych.

Zapraszamy do współpracy!

Stabilizacja tlenowa lub biosuszenie zmieszanych odpadów komunalnych

ikona-srodowisko
image-1

Proponujemy rozwiązania dla Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów zarówno stabilizacji tlenowej dla frakcji wydzielonej z komunalnych odpadów zmieszanych, odpadów po procesie stabilizacji beztlenowej, a także suszenia odpadów. Technologia jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pełni zgodna z wymaganiami BAT i wytycznych Ekspertyzy GDOŚ. Doświadczenia w Polsce to 6 obiektów RIPOK (pierwsza instalacja funkcjonuje od 2012 r.), w tym instalacja do stabilizacji pofermentatu.

Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

ikona-srodowisko
IMAG0460

Proponujemy rozwiązania dla odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki, odpadów zielonych, a także osadów ściekowych. Celem prowadzenia procesu jest uzyskanie produktu o charakterze nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin (zgodnie z ustawą z dnia 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu). Nasze doświadczenie potwierdzają liczne realizacje we Francji. W 2014 r. dokonaliśmy rozruchu jednej z pierwszych kompostowni osadów ściekowych w Polsce oraz odpadów biodegradowalnych w tunelach zamkniętych. Wyniki badań potwierdzają wysoką sprawność i znakomite rezultaty kompostowania (osiągnięto parametry wymagane dla nawozów).

Doradztwo w zakresie gospodarowania i zarządzania odpadami

ikona-srodowisko

Dzięki naszemu blisko 50-letniemu doświadczeniu w planowaniu, projektowaniu, budowie, eksploatacji instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, jesteśmy solidnym i konstruktywnym partnerem w dziedzinie doradztwa. Oferujemy współpracę w zakresie planowania, projektowania nowych lub modernizowanych instalacji, a także ekspertyz i opinii dotyczących zwiększenia efektywności jakościowej prowadzonych procesów, w zakresie doboru maszyn i urządzeń, zarządzania odpadami i procesami.