Kompostowanie odpadów biodegradowalnych

Partner w kompostowaniu

Rozwiązania technologiczne na miarę

Uwzględnienie każdego etapu projektu :

  • Inżynieria
  • Przygotowanie wsadu
  • Kompostowanie z napowietrzaniem
  • Stabilizacja oraz dojrzewanie
  • Zarządzanie powietrzem oraz odorami
  • Odzysk surowcowy oraz energetyczny
  • Pomoc w eksploatacji
  • Serwis posprzedażny

 

Plik PDF: Panneau_A

kompostowanie

Z zachowaniem norm oraz celów określonych przez ustawodawstwo polskie.