MZA 1400

ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW ZIELONYCH DLA PSZOK – ÓW

Rozdrabniacz MZA 1400 jest rozdrabniaczem stacjonarnym zasilanym elektrycznie (90kW), który pozwala na czterokrotne zmniejszenie objętości składowanych odpadów zielonych.
Dzięki temu można uzyskać istotne oszczędności na transporcie tych odpadów do docelowego zakładu przetwarzania. Rozdrobniony odpad zielony jest odbierany pod maszyną w kontenerze, materiał jest już w pełni przygotowany do kompostowania.
Rozdrabniacz ten dedykowany dla PSZOK-ów, z lejem zasypowym o pojemności 7 m³, dzięki zainstalowanym narzędziom, może rozdrabniać odpady zielone o średnicy do 25 cm oraz osiągać wydajność do 8 ton/h.
Również w zależności od podawanego wsadu można uzyskać granulacje od 5 do 12 cm w zależności od regulacji i potrzeby.


  • Czterokrotne zmniejszenie objętości odpadów : oznacza to mniej transportów
  • Od 6 do 8 ton/godzinę w zależności od gęstości odpadu
  • Materiał przygotowany do kompostowania
  • Średnica odpadów które można podawać do 25 cm
  • Narzędzia łatwe do wymiany
  • Automatyczna regulacja „No stress” ciągłej prędkości zasilania
  • System zabezpieczający użytkowników
  • Narzędzia łatwe do wymiany do łatwej konserwacji

MZA 1400 na wideo poniżej