Stabilizacja tlenowa lub biosuszenie zmieszanych odpadów komunalnych

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju odpadów

 

Frakcja 0-80 mm

zmieszanych odpadów

komunalnych

frakcja-odpadow
frakcja-odpadow-2

Odpady pochodzące ze

zbiórki selektywnej

Odpady zielone

frakcja-odpadow

Osady ściekowe

HANTSCH od 1967

Wieloletnie partnerstwo z Willibald, Komptech, GORETM-Cover, …
Otwarcie na nowe technologie jak Atritor …
Ponad 100 realizacji na całym świecie.

 

Plik PDF: Panneau_B

 

WYPOSAŻENIE

Dostosowane do polskich potrzeb

 

Stabilizacja

w tunelach

oczyszczanie

powietrza

Monitoring oraz

optymalizacja

kompostowania w oparciu

o zmiany parametru AT4

Dostosowanie

do warunków

klimatycznych

stabilizacja-ikona

 

 

Plik PDF: Panneau_D