Ogólnopolska Konferencja Bioodpady 2023

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom – Ekorum;  12. Ogólnopolskiej konferencji BIOODPADY 2023, która odbyła się w dniach 24-25 października 2023 r., w  Wiśle.,

Było nam niezmiernie miło zaprezentować najnowsze rozwiązania z zakresu przetwarzania odpadów bio wciąż udoskonalaną technologią Hantsch. Będąc uczestnikiem, a zarazem prelegentem podczas konferencji mogliśmy przedstawić nasz punkt widzenia oraz bardzo szeroko zobrazować jak można postępować w najnowocześniejszy sposób z bioodpadami i zagospodarowywać ten wciąż wzrastający strumień odpadów.

Na naszej stornie możecie się Państwo zaznajomić z naszymi rozwiązaniami, technologią i wyposażaniem dla bardziej produktywnego przetwarzania bioodpadów.”

EKORUM