Unpacking – Removing packaging

Depakowanie oddziela materiały opakowaniowe od odpadów organicznych w celu odzyskania cennych surowców i zmniejszenia ilości odpadów bio na wysypiskach.

Depakowanie to proces polegający na odseparowaniu nadającej się do fermentacji części bioodpadów od ich opakowań: plastikowych, kartonowych czy metalowych. Dzięki depakowaniu możliwe jest poddanie odpadów organicznych dalszemu recyklingowi w procesie fermentacji beztlenowej lub – po połączeniu ich z odpadami zielonymi – w ramach procesu kompostowania.

Zautomatyzowane odseparowywanie opakowań od produktów umożliwia recykling dużych ilości niesprzedanej żywności ze sklepów i zakładów przetwórstwa spożywczego i dalsze przetwarzanie ich na biopaliwo lub paszę dla zwierząt hodowlanych oraz certyfikowany kompost do użytku rolniczego i ogrodowego.

Jakie są główne korzyści depakowania?

Depakowanie pozwala na skuteczniejsze odzyskiwanie zasobów i ogranicza negatywny wpływ odpadów na środowisko

Depakowanie stwarza możliwość wykorzystania części odpadów organicznych do produkcji biopaliwa, wykorzystywanego później w elektrowniach. Dzięki instalacji systemów depakowania, Twój zakład przyczyni się do zmniejszania zapotrzebowania na paliwa kopalne.

Zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych wysyłanych na wysypiska i do spalarni pozwala zaoszczędzić na kosztach utylizacji odpadów na wysypiskach.

Depakowanie stwarza możliwość przetwarzania żywności, która z różnych powodów nie spełnia wszystkich norm jakości, na pożywną suchą paszę wykorzystywaną w hodowli przemysłowej.

W jaki sposób integrujemy depakowanie
w naszych instalacjach przetwarzania odpadów bio?


Z sukcesem wdrożyliśmy technologię depakowania w wielu różnych lokalizacjach w Polsce i zagranicą.

Nothing found.