Nasze produkty

Nowoczesne technologie i maszyny
dla skutecznego zarządzania odpadami BIO

Czuwamy nad tym, aby każdy element Twojej instalacji spełniał najwyższe standardy.

BIOKOMPO opracowuje i wdraża innowacyjne technologie przyspieszające procesy fermentacji, a także rozwiązania ułatwiające monitorowanie procesu kompostowania i odzyskiwania odpadów bio, zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort personelu i lokalnych mieszkańców. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wachlarz sprawdzonych rozwiązań z zakresu napowietrzania, hermetyzacji, oczyszczania powietrza oraz sprawnego monitorowania i sterowania systemami.

Technologie napowietrzania

Napowietrzanie w procesie biostabilizacji, kompostowania lub biosuszenia odpadów ma wiele zalet. Kontrolując przepływ powietrza można regulować temperaturę oraz poziom wilgotności i stężenia tlenu, tworząc optymalne warunki dla mikroorganizmów odpowiedzialnych za biologiczne przetwarzanie odpadów. Regularne dostarczanie do systemu tlenu sprzyja też eliminacji odorantów i pomaga ograniczyć ewentualną uciążliwość zapachową. W ramach technologii napowietrzania oferujemy systemy wentylacji podpodłogowej oraz odzyskiwania wcześniej podgrzanego powietrza z przestrzeni międzydachowej

Systemy sterowania

Systemy sterowania odgrywają kluczową rolę w procesach biostabilizacji i kompostowania odpadów. Umożliwiają ciągłe monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak temperatura, poziom wilgotności i stężenia tlenu. Pozwala to szybko wykryć ewentualne odchylenia od wartości docelowych i w porę na nie zareagować. Systemy te ułatwiają także dokumentowanie, analizowanie i archiwizowanie danych, pomagając zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i normami jakości.

Biotechnologia oczyszczania powietrza

Oczyszczanie powietrza z odpadów jest niezbędne aby skutecznie usuwać szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia i uciążliwe zapachy. Jedną z najbardziej klasycznych metod oczyszczania jest stosowanie biofiltrów, połączonych lub nie, z odpowiednimi aparatami absorpcyjnymi (płuczkami), które znajdziesz w naszej ofercie. Dla prawidłowego działania systemów oczyszczania niezbędna jest również instalacja odpowiednich systemów monitorowania jakości powietrza.

Technologie hermetyzacji

Gdy lokalni mieszkańcy mieszkają w pobliżu zakładu, nieprzyjemne zapachy mogą szybko stać się źródłem konfliktów. Aby zapobiec temu problemowi, BIOKOMPO oferuje szereg różnych rozwiązań w zakresie hermetyzacji, które można dostosować do budżetu, zmian w przepisach lub zwiększenia ilości przetwarzanych odpadów. Od prostej betonowej komory, z pokrywą filtracyjną lub bez, przez półzamknięte tunele, po całkowicie zamknięte i dezodoryzowane obiekty – naszym celem jest dostosowanie się do Twoich potrzeb.

Dzięki wyspecjalizowanym maszynom BIOKOMPO kompostowanie stanie się jeszcze prostsze.

Nasze wysoce wydajne maszyny umożliwiają szybkie i efektywne zarządzanie odpadami organicznymi.

Aby zapewnić naszym klientom możliwość wdrożenia
i optymalizacji kompleksowych systemów zarządzania odpadami bio, BIOKOMPO oferuje innowacyjne technologie biologiczne, ale także mechaniczne. W naszej ofercie obecnie znajdują się maszyny, przeznaczone do oczyszczania przetwarzania odpadów.

Turbo separator

Turbo separator

Turbo-separator to najbardziej wszechstronny system do depakowania dostępny na rynku, pozwalający usunąć aż do 99% substancji z opakowań. Jest w stanie oddzielać ciecze i ciała stałe z najróżniejszych opakowań i zbiorników, a szeroka gama modeli umożliwia osiągnięcie optymalnej wydajności separacji niezależnie od rodzaju i ilości materiałów.

MZA1400

MZA1400

MZA 140000 to elektryczny rozdrabniacz odpadów zielonych, o mocy 90 kW. Dzięki podajnikowi o pojemności 7 m³ może rozdrabniać odpady do 25 cm i osiągać przepustowość aż 8 ton/h. MZA 1400 to efekt wieloletniego gromadzenia know-how w dziedzinie kompostowania przez BIOKOMPO i HANTSCH.