Biostabilizacja

Biostabilizacja to metoda przetwarzania odpadów organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, która pozwala skutecznie ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych zawierają pewną ilość materii organicznej, dlatego składowane na wysypiskach wywierają negatywny wpływ na środowisko. Podczas składowania dochodzi bowiem do wycieków i emisji szkodliwych gazów.  Aby ograniczyć te negatywne skutki, należy zastosować technologię biostabilizacji.

Biostabilizacja to metoda mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która ułatwia proces rozkładu materii organicznej na drodze fermentacji tlenowej (rozkładu przez mikroorganizmy w obecności tlenu). Odpady z gospodarstw domowych są następnie stabilizowane, co ogranicza ilość wytwarzanego gazu składowiskowego i minimalizuje odcieki. Po rozdrobnieniu i przesianiu odpadów resztkowych z gospodarstw domowych (RWH), odpady o średnicy mniejszej niż 80mm są odzyskiwane do dalszej biostabilizacji, a te większe niż 80mm mogą zostać skierowane do suszenia biologicznego w celu produkcji paliwa alternatywnego typu RDF, wykorzystywanego później w spalarniach, przystosowanych do tego elektrowniach i elektrociepłowniach, a także cementowniach.

Jakie są główne korzyści biostabilizacji?

Biostabilizacja pozwala na zrównoważone zarządzanie odpadami
i maksymalizację korzyści płynących z odpadów bio.

To sprawdzona, ekonomiczna metoda. Biostabilizacja to technologia zgodna z BAT, z powodzeniem stosowana w Europie od ponad 30 lat i stale przez nas rozwijana. Ponadto instalacja technologii biostabilizacji wiąże się z niższymi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu ze spalaniem.

Jest ekologiczna i realizuje unijne cele środowiskowe dyrektywy o składowaniu odpadów UE: składowanie stabilizatu wytworzonego w procesie biostabilizacji zmniejsza niekorzystny wpływ składowisk na środowisko.

Można ją dopasować do indywidualnych potrzeb danego zakładu. Modułowa budowa i elastyczność konfiguracji instalacji pozwalają na łatwe dostosowywanie ich do budżetu, ilości surowców czy zmian w prawie.

W jaki sposób integrujemy biostabilizację
w naszych instalacjach przetwarzania odpadów?


W BIOKOMPO z sukcesem wdrożyliśmy to rozwiązanie w wielu różnych lokalizacjach w Polsce i zagranicą, aby ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko.

Nothing found.