Turbo separator

Poznaj Turbo Separator “ATRITOR”- nasz wszechstronny system do oddzielania odpadów bio od ich opakowań

Odbpady bio / Inne odpady komunalne

Turbo Separator –  Atritor to urządzenie, które separuje odpady stałe i płynne  od różnych rodzajów opakowań i pojemników

BIOKOMPO dostarcza szyte na miarę rozwiązania do usuwania opakowań w zastosowaniach przemysłowych. Projektujemy procesy, które poprzez usuwanie i rozpakowywanie odpadów zwiększają ich wartość. Nasz Turbo Separator usuwa produkty z opakowań, tworząc przy tym dwie frakcje: jedną przeznaczoną do recyklingu, a drugą do bezpiecznej utylizacji. Wał Turbo Separatora pracuje zwykle w zakresie od 100 obr./min. do 1000 obr./min. Wytworzony w ten sposób przepływ powietrza napędza siły odśrodkowe i mechaniczne wymagane do oddzielania opakowań. Oddzielany materiał dostaje się do komory separacyjnej, w której pierwsze łopatki otwierają opakowanie. Połączenie sił odśrodkowych, własnego przepływu powietrza i mechanizmów sprawia, że Turbo Separator jest bardzo wydajnym urządzeniem do oddzielania.

Z Turbo Separatorem żaden inny sprzęt nie będzie Ci potrzebny — urządzenie skutecznie oddziela materiały suche od mokrych i jest w stanie rozpakowywać produkty bez dodawania dodatkowych cieczy. Jest dostępne z różnymi konstrukcjami wlotu i wylotu dostosowanymi do określonych wymagań rozdzielania, a jego przepustowość to od 1 do ponad 25 ton na godzinę (w zależności od modelu)!

Jakie odpady przetwarza Turbo Separator?

Odpady bio: Odpady, które podlegają biodegradacji: odpady pochodzenia roślinnego, np. obierki, zepsute czy zgniłe owoce, resztki jedzenia czy produkty spożywcze niespełniające specyfikacji (przeterminowane, posiadające niewłaściwe składniki, zanieczyszczone podczas produkcji, itp.).

Inne odpady komunalne: Odpady powstające w gospodarstwach domowych, oprócz odpadów organicznych są to m.in. kosmetyki i inne niekonsumpcyjne surowce wtórne, chemia gospodarcza, farby i lakiery, oleje, niektóre lekkie odpady remontowe (płyty karton-gipsowe).

Kluczowe cechy naszego Turbo Separatora

Nasz innowacyjny system depakowania skutecznie zwiększa wartość odpadów

Solidna konstrukcja i regulowane narzędzia

Regulowana prędkość obrotów wału w celu optymalizacji wydajności oddzielania

Różne konstrukcje wlotu i wylotu aby dostosować urządzenie do określonych wymagań oddzielania

W ofercie szereg modeli o różnej prędkości przepustowości

GŁÓWNE ZALETY:

1. Wszechstronny i wydajny

2. Oddziela warstwy płyty karton-gips

3. Oddziela część surowcową,
bezpośrednio przygotowując ją do procesu fermentacji

Zobacz go w akcji

Odkryj wydajność i prostotę użytkowania naszego najbardziej wszechstronnego separatora