Biosuszenie odpadów

Biosuszenie zmniejsza zawartość wody w strumieniu odpadów dzięki ponownemu wykorzystaniu ciepła naturalnie
wytwarzanego przez mikroorganizmy.

Biosuszenie (BMP) to technologia suszenia zanieczyszczonych odpadów zawierających materię organiczną, oparta na ponownym wykorzystaniu ciepła wytwarzanego przez naturalny wzrastającą temperaturę fermentującej materii organicznej w obecności tlenu. Technologia ta może być stosowana w zakładach przetwarzających odpady organiczne w celu przyspieszenia ich suszenia.

Gdy dostarczany jest tlen, aktywność mikroorganizmów obecnych w danym produkcie jest przyspieszana, co powoduje wzrost temperatury produktu i szybszy spadek poziomu wilgoci. Biosuszenie prowadzi do redukcji zawartości wilgoci przy jednoczesnym zachowaniu wartości energetycznej, w efekcie czego powstaje paliwo alternatywne typu RDF (Refuse-Derived Fuel). Technologia firmy Hantsch umożliwia dostarczanie niezbędnej ilości tlenu dostosowanej do potrzeb mikroorganizmów tak, aby zoptymalizować biostabilizację i biosuszenie. Połączenie tych dwóch technologii – biosuszenia i biostabilizacji – z sukcesem zaimplementowaliśmy m.in. w zakładzie w Lubawce.

Jakie są główne korzyści biosuszenia?

Biologiczne suszenie zwiększa efektywność energetyczną odpadów

Jest ekonomiczne: technologia suszenia biologicznego (w połączeniu z biostabilizacją) oznacza niższe koszty inwestycyjne w porównaniu z bezpośrednim  spalaniem.

Jest skuteczne energetycznie: biosuszenie to jedna z metod stosowanych w celu wytwarzania paliwa alternatywnego typu RDF, które z powodzeniem wykorzystują elektrownie i cementownie oraz spalarnie.

Jest ekologiczne: produkcja RDF przyczynia się do zastępowania paliw kopalnych, wpływając na obniżenie emisji metanu, dwutlenku węgla oraz pyłów. Pociąga za sobą poprawę stanu ekosystemów naturalnych i zdrowia ludzi.

W jaki sposób integrujemy biosuszenie
w naszych instalacjach przetwarzania odpadów bio?


W BIOKOMPO z sukcesem wdrożyliśmy instalacje suszenia biologicznego w wielu różnych lokalizacjach w Polsce i zagranicą.

Nothing found.