Kompostowanie

Kompostowanie pozwala uniknąć składowania odpadów, zamiast tego przekształcając je w materię bogatą w składniki odżywcze.

Kompostowanie to naturalny proces biologiczny składający się z kilku etapów, którego celem jest przekształcenie materii organicznej w kompost. Proces ten działa na zasadzie humifikacji, która zachodzi tak samo jak w środowisku naturalnym, ale w przyspieszonym tempie i kontrolowanych warunkach. Może być stosowany do odzyskiwania różnych rodzajów odpadów bio: np. odpadów zielonych z ogrodów, resztek żywności, osadów ściekowych, pofermentów z metanizacji itp.

Kompostowanie naturalnie może trwać do 8 miesięcy, ale nowoczesna technologia pozwala skrócić go do 6-8 tygodni. Po przejściu przez proces kompostowania odpady są zhigienizowane i mogą powrócić do gleby w postaci wysokiej jakości, znormalizowanego kompostu wzbogacającego glebę w próchnicę.

Jakie są główne korzyści kompostowania?

Każdego roku na skutek rozkładu odpadów organicznych na wysypiskach do atmosfery dostaje się 50 mln ton metanu. Wybierając kompostowanie, chronisz planetę!

Kompostowanie pozwala uniknąć składowania odpadów bio na wysypiskach, zapobiegając emisji metanu i innych szkodliwych dla ludzi i środowiska gazów i wycieków.

Kompost jest pełen naturalnych składników odżywczych i może być wykorzystywany jako nawóz, przyczyniając się do użyźnienia gleby. Mając dostęp do substancji odżywczych z ziemi, rośliny będą się lepiej rozwijać.

Kompostowanie ogranicza też ilość odpadów transportowanych na wysypiska, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i redukcji śladu węglowego związanego z ich transportowaniem.

W jaki sposób integrujemy kompostowanie
w naszych instalacjach przetwarzania odpadów?


W BIOKOMPO z sukcesem wdrożyliśmy instalacje kompostowania w wielu różnych lokalizacjach w Polsce i zagranicą.

Nothing found.